فرزند قاضی پرونده محمد مرسی ترور شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از ترور فرزند قاضی پرونده رئیس جمهوری سابق این کشور در یک حادثه سوء قصد در شهر المنصوره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد: یکی از قضات دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از سوء قصد تروریستی جان به در برده است اما فرزند وی کشته شد.

منابع مصری بیان کردند: افراد مسلح ناشناس فرزند محمود سعد عضو دادگاه محمد مرسی را در مقابل منزلش در شهر المنصوره در استان دقهلیه ترور کردند. نیروهای امنیتی تحقیقات گسترده ای را برای روشن کردن موضوع آغاز کرده اند.