تظاهرات پزشکان و کادر درمانی در آتن

تظاهرات,پزشکان و کارکنان بیمارستان ها,یونان

آتن-ایرنا- پزشکان و کارکنان بیمارستان ها یونان در اعتراض به سیاست های دولت در قبال مراکز درمانی و بهداشتی ،در مقابل پارلمان این کشور در آتن دست به تظاهرات زدند.

معترضان با انتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین یونان،با سردادن شعارهایی از نمایندگان پارلمان خواستند که دولت را وادار کند که دست از همراهی با نظام سرمایه داری برداشته و نسبت به حل مشکلات جامعه اقدام کند و از واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.

این تظاهرات درمیان تدابیر شدید امنیتی و استقرار گروههای زیادی از نیروهای پلیس در نقاط مختلف آتن برگزار شد.

دولت ائتلافی و راستگرای دمکراسی نوین به خواسته بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به 'تروئیکا' (وام دهندگان خارجی ) از 5 سال پیش سیاست ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشت که اجرای این سیاست نه تنها کمکی به برون رفت این کشور از بحران مالی نکرده است بلگه شمار بیکاران به یک میلیون و 400 هزار افزایش یافت.

اروپام3**462** 5981
کد N496148