چرا احمدی نژاد دوباره کاپشن پوشید؟!

محمود احمدی‌ نژاد

روزهایی که محمود احمدی نژاد با همه نمادهای قبل از خودش به نزاع برخاست، کت و شلوار ها بی نصیب نمادند.

صالحه کریمینزاع او با واژه ها و نمادها بود و از هر فرصتی برای به چالش کشیدن موضوعاتی که با آنها ضدیت داشت بهره می برد.

به گزارش خبرآنلاین، کاپشن احمدی نژادی پس از پیروزی رئیس جمهور نهم تبدیل به یک نماد شده بود تا جایی که خیلی ها این کاپشن بهاره را به نام او می شناختند.
جدیت رئیس جمهور سابق برای پوشیدن کاپشن به جای کت آنقدر بالا گرفت که در سفری به نواحی مرزی شمال غرب کشور برای افتتحال خط لوله گاز همراهانش برای او پالتویی پیدا کردند تا رئیس جمهور سرما نخورد.
هر چه از سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد گذشت، او هم از کاپشن فاصله گرفت تا جایی که در دور دوم ریاست جمهوری اش رسما از منوی لباس های رئیس جمهور سابق حذف شد و او لباس رسمی را به کاپشن ترجیح داد.
در آن سالها محمود احمدی نژاد دیگر با کاپشن مقابل دوربین تلویزیون با مردم سخن نگفت و با چهره یک رئیس جمهور خود را نشان داد.
امروز یک سال بعد از آن روزها، محمود احمدی نژاد دوباره کاپشن پوشید و در مراسم ختم پدر حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات حضور یافت.

/2727

کد N496087