کاخ سفید به صهیونیست ها اطمینان داد

ایران در جهان

یک رسانه صهیونیستی از اطمینان مقامات کاخ سفید به صهیونیست ها درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی آروتز شوا، رهبر مخالفان دولت رژیم اسرائیل بعد از دیدار با مقامات کاخ سفید از اطمینان دادن کاخ سفید به صهیونیست ها درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد.

یتژاک هرزوتک رهبر حزب کارگر رژیم صهیونیستی که با مقامات کاخ سفید دیدار کرده است گفت مقامات کاخ سفید اطمینان داده اند که درباره برنامه هسته ای ایران مصالحه نخواهند کرد.

وی که با مسئول کاخ سفید و معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده است در دیدار با این مقامات اهمیت مقابله با ایران را معادل مقابله با داعش خوانده است.

وی پس از این دیدار ضمن تاکید بر حمایت آمریکا از منافع اسرائیل مدعی شد: من از مواضع آمریکایی ها تقدیر می کنم و خوشحالم که آمریکایی ها با وجود اهمیت بین المللی مبارزه با داعش از اهمیت مقابله با ایران غافل نشده اند.