پوروشنکو: مناطق جدایی طلب شرقی از خاک اوکراین جدا نمی شود

بورشنکو,اوکراین

تهران – ایرنا- ˈپترو پوروشنکوˈ رییس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به رغم موافقت با اعطای اختیارات بیشتر به بخش های شرقی، این قسمت ها از خاک اوکراین جدا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کی یف، پوروشنکو یادآورشد که پیش نویس قانونی را به پارلمان ارایه خواهد کرد که اختیارات بیشتری را به مناطق جدایی طلب شرقی می دهد، اما این مناطق همچنان بخشی از خاک اوکراین باقی خواهد ماند.

رییس جمهوری اوکراین در نشست شورای وزیران با بیان اینکه وضعیت در شرق این کشور با اعلام آتش بس به وضوح تغییر کرده است، افزود: پیشتر اوکراین هر روز ده ها تن از قهرمانان خود را از دست می داد.

پوروشنکو به امضای پروتکل آتش بس با هواداران روسیه در 'مینسک' برای پایان دادن به پنج ماه مناقشه اشاره کرد و افزود: اوکراین در زمینه تمامیت ارضی هیچ گونه امتیازی نداده است.

رییس جمهوری اوکراین اطمینان داد که نمی توان در مورد فدرالی شدن یا جدایی (بخش های شرقی) مذاکره کرد. قانون در مورد دولت خودمختار و موقت مناطق 'دونتسک' و 'لوهانسک' شرایطی را ایجاد می کند که این مناطق در خاک اوکراین باقی بمانند.

بر اساس این گزارش، جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین، آرزوی استقلال را در سر می پرورانند.

'آندری پورگین' معاون نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونتسک نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: ما نمی خواهیم همچنان بخشی از خاک اوکراین باقی بمانیم.

اروپام ** 9053 **1010
کد N495624