افزایش اختیار مناطق جدایی طلب شرق اوکراین

آمریکا اروپا

رئیس جمهور اوکراین پیش نویس قانون افزایش اختیارات مناطق جدایی طلب شرقی این کشور را به پارلمان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور اوکراین از ارائه پیش نویس قانونی به پارلمان این کشور مبنی بر افزایش اختیارات مناطق شرقی جدایی طلب خبر داد.

پترو پروشنکو در عین حال تاکید کرد که این منطقه همچنان جزئی از خاک اوکراین باقی خواهد ماند.

پوروشنکو همچنی در نشست شورای وزیران اوکراین از بهبود اوضاع در مناطق شرقی خبر داده و گفت : از زمان برقراری آتش بس شرایط در شرق کشور کاملا تغییر کرده است. پیش از اعلام آتش بس، اوکراین هر روز شاهد از دست رفتن جان دهها قهرمان خود بود.

وی گفت: نمی توان در مورد فدرالی شدن یا جدایی مذاکره کرد. قانون درخصوص دولت موقت خودمختار برای مناطق دونتسک و لوگانسک وضعیتی را فراهم می کند که این مناطق در خاک اوکراین حفظ شود.