در قبال اعتراض های مسالمت آمیز مردم؛

افخم دولت و احزاب یمن را دعوت به خویشتن داری کرد 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از برخوردهای خشونت آمیز در قبال اعتراض های مسالمت آمیز مردم یمن ، از دولت ، احزاب و گروه های یمنی خواست از خود خویشتنداری نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از برخوردهای خشونت آمیز در قبال اعتراض های مسالمت آمیز مردم یمن ، از دولت ، احزاب و گروه های یمنی خواست از خود خویشتنداری نشان دهند.

مرضیه افخم افزود : حل و فصل موضوعات تنها از طریق گفتگو و در روندی سیاسی و مسالمت آمیز با مشارکت و حضور همه احزاب ، گروه ها و جریان های سیاسی و اجتماعی می تواند ثبات ، امنیت و آرامش را به یمن بازگرداند.