اعتراف فرانسه به هماهنگ نشدن با اتحادیه اروپا

فرانسه,اتحادیه اروپا

تهران - ایرنا - وزیر دارایی فرانسه روز چهارشنبه گفت که پاریس امیدوار نیست تا سال 2017 بتواند با مقررات مربوط به کسری بودجه در اتحادیه اروپا هماهنگ شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «میشل ساپین» که کشورش با بحران های شدید مالی و اقتصادی رو به رو است، امروز همچنین برای نخستین بار گفت که رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری تنها 0.4 (چهار دهم درصد) خواهد بود.

فرانسه پیش از این، از رشد اقتصادی یک درصد در سال جاری سخن می گفت.

بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کسری بودجه دولت های این اتحادیه نباید از سه درصد از تولید ناخالص داخلی شان بیشتر باشد. فرانسه بعید می داند که تا سال 2017 بتواند به چنین استانداردی دست یابد. پاریس پیش از این، سال 2015 را برای رسیدن به این استاندارد در نظر گرفته بود.

رسانام**9163**1663** 1337
کد N495355