نظر شما درباره این عکس چیست/ آیت الله طالقانی

آیت الله سیدمحمود طالقانی

آیت‌الله طالقانی نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب ۵۷ بود. شخصیت طالقانی چند بعدی است و او در عین اینکه از یاران امام خمینی(ره) به شمار می رفت، اما در بین نیروهای چپ آن روزگار نیز محل رجوع و چهره ای موثر بود.

آیت الله طالقانی در دوران حیات خود با تالیفات، پژوهش ها و جلسات درس و بحث از روشنکفران دینی به شمار می آمد.

نظرات خود را درباره مرحوم آیت الله طالقانی در قمست نظرات ثبت فرمایید.

/27212

کد N494850