برای دفاع از امنیت ملی کشور

مجلس ترکیه اختیارات دولت را در کنترل اینترنت افزایش داد

اینترنت,ترکیه

آنکارا- مجلس ترکیه طرح پیشنهادی دولت این کشور برای افزایش اختیارات دولت در کنترل اینترنت را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ، مصوبه مجلس ترکیه که حزب حاکم عدالت و توسعه آن را ارائه کرده است به بخش نظارت مخابرات ترکیه امکان می دهد بدون آنکه به تصمیم و رای دستگاه قضایی کشور نیازی باشد دسترسی به برخی پایگاههای اینترنتی را ممنوع کند.

دولت ترکیه می گوید که برای دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی کشور و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در کشور چنین لایحه ای را به تصویب مجلس رسانده است.

برخی از کارشناسان و مخالفان دولت ترکیه این اقدام را گامی دیگر در جهت تشدید کشمکش میان کاربران شبکه های اجتماعی در اینترنت و دولت ارزیابی می کنند.

بر اساس این مصوبه شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ملزم هستند که در صورت دستور بسته شدن یک پایگاه اینترنتی توسط مرکز نظارت مخابرات ظرف 4 ساعت این دستور را اجرا کنند.

احزاب مخاف ترکیه با عنوان اینکه دولت در صدد جلوگیری از انتشار اخبار ضددولتی به چنین اقدامی دست زده است ، می گویند نظارت بر اینترنت و تصمیم گیری در این رابطه باید بر عهده مراجع قضایی باشد.

خاورم ** 2010**1566
کد N494723