با تصویب کمیسیون مشترک:

نرخ خوراک پتروشیمی ها به قیمت فروش نفت در بودجه هر سال گره خورد

مجلس

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سازو کار جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص ساز و کار جدید تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک قیمت پایه خوراک پتروشیمی ها 13 سنت تعیین شد ی

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این مصوبه به نسبت تغییراتی که قیمت نفت در هر سال دارد قیمت خوراک پتروشیمی ها نیز به همان نسبت از قیمت پایه 13 سنت افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه با این ساز و کار جدید قیمت خوراک پتروشیمی ها به تعیین قیمت فروش نفت در بودجه هر سال گره خورد، گفت: 13 سنت قیمت پایه خوراک پتروشیمی هاست که به نسبت تغییر قیمت نفت این قیمت افزایش یا کاهش خواهد یافت.

به گزارش مهر پیش از این کمیسیون ویژه در بررسی ماده دیگری از این لایحه تخفیفات ویژه برای نرخ خوراک پتروشیمی های تازه تاسیس و یا در حال توسعه در نظر گرفت.

بر اساس این گزارش تا سال 93 نرخ خوراک پتروشیمی ها حدود 6 تا 7 دلار بود که نمایندگان معتقد بودند این نرخ سود سرشاری را عاید پتروشیمی ها می کند به همین دلیل پس از اجرای گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بودجه اسل 93 ،13 سنت تعیین شد اما دولت در اقدامی نرخ خوراک و سوخت گاز واحدهای پتروشیمی را به طور میانگین و به میزان 265 تومان به واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد که براین اساس مشخص نبود دولت مصوبه مجلس را در خصوص نرخ خوراک 13 سنت نرخ ارز مبادله ای اجرا کرده است یا خیر؟