ابتکار محاکم آمریکای لاتین در تعقیب جنایات صهیونیست‌ها در غزه

خبرگزاری تسنیم نوشت:

باید سکوت قضائی در کشورهای مسلمان شکسته شود و هر چه سریع‌تر نهادهای مدنی و مردم و جمعیت‌های مختلف غیردولتی، با تقدیم شکوائیه به محاکم ملی دولتهای اسلامی، امکان تشکیل شعب و رسیدگی‌های قضائی علیه اسرائیل را فراهم کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در مورد جنگ 50 روز رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که با ارتکاب گسترده جنایات جنگی و علیه بشریت همراه بود، هنوز اقدام قضائی در محاکم بین المللی صورت نگرفته و دیوان بین المللی کیفری نیز در برابر موج گسترده ای از تقاضاها و شکوائیه های نهادهای مدنی حقوق بشری، سکوت اختیار کرده است. دادستانی این دیوان به رغم اینکه بر اساس مفاد اساسنامه رم می تواند «راساً» دستور تشکیل گروه تحقیق در این زمینه را صادر کند، هنوز هم در رابطه با نحوه برخورد با این قضیه، به مرحله تصمیم گیری نرسیده است. البته نقش پیشرو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که نتیجه همگرائی بی نظیر سازمان های منطقه ای در حمایت از حقوق ملت فلسطین و مخالفت با نظام سلطه و صهیونیسم بوده است، همچنان پابرجاست و کمیته تحقیق این شورا، فعال شده است.

در این میان، محاکم ملی دولتها به عنوان یکی از ظرفیت های مهم تعقیب جنایات بین المللی در ابعاد و مصادیق مختلف آن محسوب می شوند. اساساً بر اساس اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی، نقش دادگاههای بین المللی در این زمینه، جنبه ثانویه دارد و این محاکم تنها بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی یا complementary jurisdiction اقدام می نمایند. این بدان معناست که صلاحیت جهانی یا universal jurisdiction همچنان در جامعه بین المللی دولت محور کنونی، به عنوان «اصل» محسوب می گردد. بنابراین، در مواردی که دادگاههای صلاحیتدار (دولت مبتوع قربانی، زیاندیده یا محل ارتکاب جرم) قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشند، می توان از ظرفیت تشکیل دادگاههای ویژه یا عام بدین منظور بهره گرفت.

خوشبختانه متاثر از تجمیع و همگرائی افکار عمومی جهانی علیه جنایات صهیونیست ها در جنگ 50 روزه غزه، طی یک ماهه اخیر شکایات متعددی توسط نهادهای مدنی و فراکسیون های حامی حقوق ملت فلسطین مطرح شده است. در این میان، بخش زیادی این تلاش های این نهادها حول محور «شکوائیه علیه جنایات صهیونیست ها»، به ائتلاف سازی میان تشکل های حقوق بشری و اهتمام مشترک برای تدوین یک شکوائیه معتبر و استاندارد برای ارجاع به دیوان بین المللی کیفری متمرکز شده است. اما در کشورهای امریکای لاتین، اقدامات آنها از این مرحله فراتر رفته و به دادخواهی فعال منجر شده است.

هفته گذشته، فدراسیون طرفداران حقوق مردم فلسطین در شیلی، شکوائیه ای را به دادگاه سانتیاگو تقدیم کرد. دیروز نیز در آرژانتین تقدیم شکوائیه ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی و درخواست تعقیب آنها به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی در جنگ 50 روزه غزه، تقدیم گردید.

این در حالیست که دولت آرژانتین وضعیت خاصی از نظر ارتباط با گروههای یهودی و لابی های صهیونیستی دارد. با این حال، نهادهای مدنی در این بخش از جهان، در شکایت و اقدام قضائی علیه جنایات صهیونیست ها نوع تقدم و پیشرو بودن را به نمایش گذاشته اند. مجامع مدنی این کشورها، بر جهان اسلام پیشی گرفته اند.

به نظر می رسد که باید سکوت قضائی در کشورهای مسلمان شکسته شود و هر چه سریع تر نهادهای مدنی و مردم و جمعیت های مختلف غیردولتی، با تقدیم شکوائیه به محاکم ملی دولتهای اسلامی، امکان تشکیل شعب و رسیدگی های قضائی را فراهم کنند. هرچند ممکن است فرایند صدور رای و اجرای آن با شرایط خاص روبرو شود و امکان دستگیری متهمین برای محاکمه و یا مجازات فراهم نگردد، اما در این زمینه توسعه موج مطالبات افکار عمومی از طریق حمایت های قضائی، حداقل کاری است که در محاکم و قوای قضائیه و دادگستری کشورهای اسلامی باید به انجام برسد. ضمن اینکه امکان تعقیب از طریق پلیس بین المللی نیز زمینه های لازم را برای اعمال فشار بر صهیونیست ها فراهم خواهد کرد.

در هر حال، اصلی که هرگز نباید فراموش شود اینست که «جنایات صهیونیست ها در جنگ سوم غزه نباید بدون کیفر و مجازات بماند».

4949

کد N494220