الفتلاوی:

داعش ویروس اسرائیلی آمریکایی است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از مسئولان عراقی، گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را ویروسی که محصول آزمایشگاهای اسرائیل و آمریکا است، دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، جاسم الفتلاوی معان اول استاندار کربلا گفت: داعش ویروسی ساخته شده در آزمایشگاههای اسرائیل و آمریکا ایجاد شده و به عراق و همسایه آن سوریه منتقل شده است.

وی افزود: این گروهک دست به جنایاتی زده است که در طول تاریخ شاهد آن نبوده ایم.این ویروس از دست ایجاد کنندگان آن خارج شده است و به تهدیدی امنیتی برای امنیت آنها و منافع آنها تبدیل شده است و از همین رو به تکاپو افتاده اند و سازمانهای بین المللی را برای مبارزه با آن به کار گرفته اند.علت ترس به وجود آورندگان داعش توان نظامی غیر قابل انتظار آن است که ضرورت نابودی آن را مشابه بن لادن حتمی کرده است.