جان کری به عراق می رود

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات عراقی به بغداد سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه، جان کری وزیر دفاع آمریکا در راستای سفر دوره ای منطقه ای خود به عراق می رود.

این سفر با هدف دیدار با مقامات جدید عراق و جلب حمایت کشورهای منطقه از دولت این کشور در مبارزه با داعش انجام می شود.