چین:تشکیل دولت جدید عراق پیشرفتی مهم در روند آتشی ملی این کشور است

عراق,چین

تهران-ایرنا- وزارت خارجه چین روز سه شنبه ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید در عراق از آن به عنوان پیشرفتی مهم در روند آشتی ملی در عراق یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری شین هوا، هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین خاطر نشان کرد: پکن امیدوار است که تمامی گروهها در عراق اتحادشان را افزایش دهند، با همکاری یکدیگر چالش های این کشور را بررسی کرده و روند سازش سیاسی و احیای اقتصادی را با هدف احیای امنیت ملی ارتقا دهند.

روز گذشته پارلمان عراق کابینه دولت حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور را تایید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه خاطر نشان کرد که پکن آماده است ارتباطات خود را با دولت جدید عراق گسترش داده و همکاری های دو جانبه را براساس منافع دو طرف در راستای ایجاد روابط بهتر تعمیق دهد.

وی اضافه کرد که چین همچنین تمایل دارد تا کمک هایی را به عراق در چارچوب توانایی اش و در مسیر نیازهای بغداد به این کشور ارائه کند.

رسانام**9234**5981
کد N493952