سید علی فضل الله:

باید در کنار مقاومت باشیم و از موضعش حمایت کنیم/ باید ارتباط کشورهای عربی و مسلمان را برقرار کنیم

ایران در جهان

رییس موسسات آیت الله مرحوم فضل الله با اشاره به اینکه ما باید ارتباط کشورهای عربی و مسلمان را پیوند دهیم تصریح کرد: باید در کنار مقاومت باشیم و از موضعش حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی فضل الله، رییس موسسات آیت الله مرحوم فضل الله، در همایش بین المللی علمای اسلام تصریح کرد: حمایت از مقاومت و مردم غزه از فرمایشات امام راحل است که اکنون حکومت ایران آنرا ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: مسأله ای که امروز جهان اسلام با آن روبروست طرح سوال از سوی کسانی است که می خواهند مساله را بی اهمیت جلوه دهند و این سوال را مطرح می کنند که مساله فلسطین مربوط به خودش است. فلسطین خود باید مساله اش را حل کند. می خواهند با این  طرح این سوال مساله فلسطین را کم رنگ کنند.

رییس موسسات آیت الله مرحوم فضل الله در ادامه یادآور شد: طرح این سوال برای کسانی که می خواهند تعهداتشان را کمرنگ کنند بسیار جالب است و این تفکر به نفع رژیم صهیونیستی است. اگر به اشغال مشروعیت ببخشیم بدخواهان امت اسلام همان تجربه رژیم اشغالگر را در جایی دیگر تکرار خواهند کرد.

وی افزود: اصرار بر مسأله فلسطین این است که ارزشهای اسلامی به ما آموخته که ظلم را نپذیریم و اگر کسی دست یاری به سمت ما دراز کرد پاسخ مثبت دهیم.

وی در ادامه یادآور شد: حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین اسلام با هدف تسلط نظامی بر تمام کشورهاست و مانع همه صداهای آزادی خواهانه است.

سید علی فضل الله یادآور شد: حضور این رژیم به منظور چپاول ثروتهای مادی و معنوی منطقه است و این دلیل تمام فتنه ها در منطقه است.

وی افزود: ما باید ارتباط کشورهای عربی و مسلمان را پیوند دهیم. باید در کنار مقاومت باشیم و از موضعش حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: با دشمن صهیونیستی با مذاکره و سازش نمی شود برخورد کرد. باید مواظب بود تاریخ تکرار نشود و فتنه های مذهبی و فرقه ای دوباره در منطقه تکرار نشود.

فضل الله در پایان افزود: اگر علما سالم باشند امت اسلام هم شامل خیر و برکت می شود. باید جهت گیری هایمان را به سمت رژیم صهیونیستی سوق دهیم و با بدعت مقابله کنیم.