سیاست دولت ژاپن افزایش سهم زنان در بازار کار و مناصب دولتی است

خارجی,ژاپن

توکیو - ایرنا - مدیر امور رسانه های وزارت امور خارجه ژاپن با اشاره به اینکه هم اکنون پنج نفر از اعضای کابینه این کشور زن هستند، گفت: سیاست دولت ژاپن افزایش سهم زنان در بازار کار و مناصب دولتی و مدیریتی است.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، خانم 'ایتو تاکاکو' روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در آستانه 'همایش بین المللی توانمند سازی زنان' ( 21 تا 22 شهریور) در توکیو برگزار شد، افزود: دولت ژاپن سعی دارد از توانمندی شگرف و فوق العاده زنان در مناصب دولتی و خصوصی جهت پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی خویش نهایت استفاده را ببرد و در نظر دارد موانع اشتغال آنان ازجمله نگهداری از کودکان و سالخوردگان را برطرف سازد.

این مسوول وزارت امور خارجه ژاپن افزود: به اعتقاد ' شینزو آبه ' ، نخست وزیر ژاپن، زنان از توانمندیهای شگرفی برخوردارند که تا به حال از نظر دورمانده است و در صورت استفاده از نیرو و توانایی آنها می توان جهش قابل ملاحظه ای در اقتصاد و وضعیت عمومی کشور ایجاد کرد.

مدیر امور رسانه های وزارت خارجه ژاپن گفت: نخست وزیر ژاپن از بخش دولتی و خصوصی درخواست کرده است تا تمامی موانع موجود در راه اشتغال زنان، از جمله نگهداری از نوزادان و سالخوردگان ، که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اند و آن را به کشور سالمندنواز معروف ساخته است، از بین ببرند.

وی افزود: خوشبختانه فرهنگ کشور نیز به نفع سیاست دولت برای استفاده از توانمندی زنان و اشتغال زنان در حال تغییر است و اگر روزی زنان خانه دار و خانمها به تنهایی وظیفه امور منزل را به عهده داشتند، هم اکنون فرزندان پسر و مردان نیز در امور منزل، آشپزی، و خرید و نظافت مشارکت دارند و به پسران ازکودکی آموزش داده می شود چگونه امور منزل را برعهده بگیرند.

تاکاکو گفت: از این پس مادران خواهند توانست با خیال آسوده ضمن حفظ سمت شغلی به مرخصی سه ساله برای زایمان ، شیردهی و نگهداری از نوزادان خویش بروند.

وی افزود: مراکزی نیز برای نگهداری از نوزادان و کودکان در مجاورت محل کار زنان و مادران شاغل نیز وجود خواهد داشت.

تاکاکو گفت : بر اساس یک نظرخواهی که بتازگی در ژاپن انجام شده است، زنان خواهان حضور در محل کار هستند ، ولی با اینحال آنها با محدودیتهایی در زمینه یافتن شغل مورد نظر خود روبرو می شوند.

این مسوول وزارت خارجه ژاپن گفت: دولت، پیوسته یاری بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی برای حذف موانع اشتغال زنان را طلب کرده است.

به گفته وی هم اکنون شرکتها و موسسات به زنان توجه کرده اند و اولویتهای استخدامی شان را به آنها اختصاص داده اند و قوانین کشور نیز برای حمایت از آنها تصویب شده است.

مدیر امور رسانه های وزارت خارجه ژاپن افزود: سعی دولت بر این است که زنان نیز سهم خویش را در موازنه اشتغال بدست آورند و وزیران و وزارتهای بیشتری نیز توجه خود را به این قشر معطوف کرده اند.

وی ادامه داد: بهبود شاخصهای سلامت و بهداشت مادران و فرزندان یکی از اهداف دولت ژاپن است و در این راستا با یونیسف و یونسکو همکاری نزدیک دارد.

وی در این حال اظهار داشت : زنان در ژاپن با چالشهای عمده ای از جمله سوء استفاده های جنسی، خودکشی، و دیگر آسیب های اجتماعی در زمینه اشتغال مواجه بوده و خواهند بود.

آساق * 4' * 1579*1420
کد N493559