یورش نظامیان نقابدار به معترضان یمنی/ دو شهید و دهها زخمی

آفریقا و خاورمیانه

یه دنبال حمله مسلحانه نظامیان یمن و افراد نقابدار وابسته به دولت به شرکت کنندگان در تظاهرات دو نفر شهید و دهها نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای امنیتی یمن به روی شرکت کنندگان در تظاهرات یمن آتش گشودند.

به دنبال حمله نیروهای امنیتی و افراد مسلح نقابدار وابسته به دولت به شرکت کنندگان در تظاهرات ضددولتی در نزدیکی ساختمان نخست وزیری دو نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.