الحوثی:

در صورت محقق نشدن مطالبات خود به گزینه های استراتژیک روی می آوریم

آفریقا و خاورمیانه

رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه مذاکرات میان ریاست جمهوری و معترضان همچنان ادامه دارد اعلام کرد که حوثیها در صورت محقق نشدن مطالبات خود به گزینه های استراتژیک روی خواهند آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنتصف نت، "عبدالملک الحوثی" رهبر انصارالله یمن در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که مذاکرات میان نمایندگان ریاست جمهوری یمن و حوثیها همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه در این مذاکرات مطالبات حوثیها همچنان مطرح است اعلام کرد که اگر این مطالبات محقق نشود معترضان به اتخاذ گزینه های استراتژیک روی خواهند آورند.

وی همچنین از مردم خواست که امروز صبح در میدان "التغییر" در صنعا تجمع کنند و به اعتراضات خود ادامه دهند.