دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب:

جهان اسلام آماده ورود به مرحله شکل گیری امت واحد است/ ضرورت تشکیل اتحادیه جهانی علمای مقاومت

سایر حوزه ها

حجت الاسلام اراکی با اشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه جهانی و فراگیر علمای مقاومت در سراسر جهان گفت: امیدواریم هزاران تن از علمای جهان اسلام در این اتحادیه عضویت یابند تا جبهه فراگیر در سراسر جهان برای حمایت از مقاومت به وجود آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب در همایش بین المللی علمای اسلام در حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه در شرایط ویژه‌ای به سر می بریم، گفت: امروز جهان اسلام وارد پیکار بین المللی و فراگیر علیه استکبار جهانی در دو شاخه قدیمی صهیونیسم و شاخه جدید تکفیر و فتنه در جهان اسلام شده است.

وی افزود: این جنگ فراگیری که علیه جوامع مظلوم از سوی استکبار به راه انداخته شده اقتضا می کند که از سوی نخبگان اسلام به ویژه علما در جهان اسلام صف واحدی علیه صهیونیسم و تکفیر به وجود آید، امروز بیش از هر روز نیازمند وحدت کلمه در ایستادگی برابر این جبهه استکبار هستیم.

اراکی ادامه داد: امروز مقاومت فلسطین نیازمند حمایتی است که بتواند رژیم غاصب صهیونیستی را ریشه کن کند، دوره پیشین مقاومت اسلامی دوره پایداری بود و بعد از مقاومت مردم در غزه باید گفت مقاومت از مرحله پایداری گذشته و وارد مرحله ریشه کن سازی رژیم صهیونیستی و پایه ریزی امت واحد شده است.

وی گفت: باید امکانات خود را برای مرحله جدید فراهم کنیم که نخستین گام آن تسلیح کرانه باختری و گسترش مقاومت اسلامی است. باید در سراسر جهان مقاومت برای آزادسازی فلسطین خود را آماده کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب افزود:  جهان اسلام آماده ورود به مرحله جدید تمدن سازی و شکل گیری امت واحده است که خداوند در کتاب خود بارها به آن اشاره کرده است.

اراکی با اشاره به اینکه در این همایش به دنبال دو تصمیم هستیم، گفت: تصمیم نخست تشکیل اتحادیه جهانی و فراگیر علمای مقاومت در سراسر جهان است، امیدواریم هزاران تن از علمای جهان اسلام در این اتحادیه عضویت یابند تا جبهه فراگیر در سراسر جهان برای حمایت از مقاومت و آماده سازی آن برای ورود به مرحله جدید به وجود آید.

وی افزود: تصمیم دوم برداشتن نخستین گام عملی علمای مقاومت خواهد بود که آن هم بسیج جهانی برای کمک به قربانیان صهیونیسم و فتنه تکفیری است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب در پایان ابراز امیدواری کرد که اتحادیه علمای جهان مقاومت این نهضت جدید را پشتیبانی کرده و حمایت از قربانیان صهیونیسم و فتنه تکفیر را کلید بزنند.