نشست بررسی تحولات عراق-پایانی/

کشورهای منطقه خطر داعش را جدی گرفته اند/ دو ویژگی اساسی سیاست خارجی ایران در عراق