بان کی مون:

تشکیل دولت جدید عراق گامی در راستای ثبات سیاسی در این کشور است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد که این اقدام گامی در راستای ثبات سیاسی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد از رای اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید این کشور استقبال کرد. سخنگوی رسمی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در این رابطه اظهار داشت: رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه جدید عراق گامی رو به جلو در راستای ثبات سیاسی و صلح در عراق است.

بان کی مون از تمامی رهبران سیاسی عراق خواست که به همکاری خود ادامه دهند و انتخاب وزیران دفاع و کشور را بیش از موعد مقرر (یک هفته) به تعویق نیندازند.

پارلمان عراق شب گذشته با اغلب آراء به کابینه معرفی شده از سوی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رای اعتماد داد و عبادی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را تا زمان تعیین متصدیان آن برعهده خواهد گرفت.