دولت جدید عراق از پارلمان رای اعتماد گرفت

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عراقی از رای اعتماد پارلمان این کشور به دولت جدید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان عراق شب گذشته با اغلب آراء به کابینه معرفی شده از سوی حیدر العبادی رای اعتماد داد.

حیدر العبادی معرفی وزیران دفاع و کشور را به مدت یک هفته به تعویق انداخت تا فراکسیون های سیاسی فرصت بیشتری داشته باشند در مورد نامزدهای تصدی این دو وزارتخانه به توافق برسند.

در دولت جدید عراق ابراهیم الجعفری وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی وزیر نفت هستند.