نخست وزیر فرانسه:

تروریسم بزرگترین تهدید برای جهان طی چند دهه اخیر است

آمریکا اروپا

نخست وزیر فرانسه در اظهاراتی تاکید کرد: تروریسم به بزرگترین چالش جهان طی دهه های آخیر تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مانوئل والس" نخست وزیر فرانسه که به تونس سفر کرده، درباره خطر تروریسم اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به اینکه تروریسم بزرگترین چالش جهان طی دهه های اخیر است، افزود: خطر تروریسم وجود دارد و این خطر حقیقی را ما احساس می کنیم.

نخست وزیر فرانسه افزود: بازگشت کسانی که برای جنگیدن به سوریه و عراق رفته اند، واقعا می تواند کشنده باشد.