وزیر رژیم صهیونیستی: ایران در مذاکرات فقط امتیازات حاشیه ای داده است

خارجی,هسته ای

تهران- ایرنا- وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مذاکرات هسته ای تنها امتیازهای حاشیه ای داده است و بخش اصلی پروژه هسته ای خود یعنی غنی سازی را حفظ کرده است.

'یووال اشتانیتز' در گفت و گو با نشریه 'تایمز آو' چاپ رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر رویدادی چشمگیر در مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب روی ندهد، اسراییل به هیچ عنوان قادر به پذیرش نتیجه مذاکرات نخواهد بود.

وی بدون به اشاره به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی با بیش از 200 کلاهک اتمی، غنی سازی در ایران را یک تهدید برای این رژیم و سراسر جهان تلقی کرد و گفت: ما نمی خواهیم اگر موافقتی صورت می گیرد، این تهدید همچنان پابرجا باشد.

وزیر امور راهبردی رژیم اشغالگر قدس گفت: مواضع ایران مانند قبل همچنان سرسختانه است و اگر هیچ رویداد قابل توجهی در ماه آینده روی ندهد، ما هیچ توافقی را قبول نخواهیم کرد.

وی در ادامه تهدیدات مکرر و توخالی مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اگر مذاکرات منجر به حصول توافقی بد شود که بر اساس آن ایران مجاز به حفظ ظرفیت هسته ای خود باشد، اسرائیل ممکن است مجبور به اقدام برای جلوگیری از وقوع عواقب نامطلوب شود.

رسانام**9041**1010**380**
کد N492020