شرکت های بزرگ نفتی روسیه در لیست تحریم های اروپا

آمریکا اروپا

اتحادیه اروپا بزرگترین شرکت های نفتی روسیه را در لیست تحریم های خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، منابع دیپلماتیک اعلام کردند نشست فوری اتحادیه اروپا درباره تحریم روسیه دوشنبه شب برگزار می شود.

همچنین برخی رسانه ها به نقل از برخی دیپلمات ها از قرار گرفت شرکت های بزرگ نفتی روسیه از جمله "روس نفت" ، "ترانس نفت" ، "گازپروم نفت" در فهرست تحریم های اروپا خبر داده اند.

 شرکت های دولتی تحریم شده در روسیه اجازه گرفتن وام یا دریافت سرمایه در بازارهای اروپایی را ندارند.