انتقاد از بی کفایتی برخی نامزدهای پستهای وزارتی عراق

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون برخی از افراد معرفی شده برای پستهای وزارتی را بی کفایت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، کاظم الصیادی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: برخی از شخصیت هایی که برای کابینه معرفی شده اند فاقد شفافیت و کفایت هستند.

وی افزود: برخی شخصیت ها که برای کابینه معرفی شده اند فاقد مهارت و کفایت هستند و قریب به نود درصد از این نامزدها مهارت لازم را ندارند.

الصیادی تاکید کرد: به توصیه های مرجعیت توجهی نشده است و اصل کفایت و لیاقت رعایت نشده است. برخی از نامزدهای معرفی شده متهم به فساد و تحت تعقیب اند.