نشست بررسی تحولات عراق/2

نقش نظام بین الملل در شکل دهی به ملت واحد عراق/ تعامل ایران و آمریکا باید بر اساس بازی برد-برد باشد