نماینده الاحرار:

رای گیری درباره وزارتخانه های امنیتی عراق احتمالا به تعویق می افتد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر از احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره پست های امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه السومریه، جمعه دیوان تاکید کرد: امروز درباره کابینه رای گیری به عمل می آید اما احتمالا درباره نامزدهای پست وزارت دفاع و کشور فردا رای گیری شود زیرا درباره نامزدهای معرفی شده برای این دو پست گروههای سیاسی توافق ندارند.

وی افزود: الاحرار نصیر العیساوی را برای پست وزرات صنایع، طارق الخلفانی را برای وزارت آبادانی و جواد الشهیلی را برای منابع آبی معرفی کرده است. بهاء الاعرجی به عنوان معاون نخست وزیر معرفی شده است.

دیوان جمعه اعلام کرد: اسامی که به عنوان معاونان رئیس جمهوری معرفی شده اند عبارتند از نوری المالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی هستند.