دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین جلسه آینده انتخاب می‌شود

سیاست داخلی

یازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین 6 شهریور برگزار شد که علاوه بر اصلاح اساسنامه و تصویب برنامه دوسالانه، انتخاب اعضاء شورای مرکزی در دستور نشست کنگره قرار داشت. تعداد کاندیداهای شواری مرکزی 56 نفر بودند که از بین آنها 21 نفر منتخب اعضاء اصلی و 7 نفر به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.

اولین جلسه شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی مهندسین با حضور اعضاء شورای مرکزی قبل، روز گذشته (یکشنبه) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دیروز (یکشنبه) اولین جلسه شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی مهندسین با حضور اعضاء شورای مرکزی قبل تشکیل شد. در این جلسه رئیس ستاد کنگره یازدهم گزارشی از نحوه برگزاری کنگره ارائه کرد. این جلسه فرصتی بود تا اعضاء شورای مرکزی جدید و قبل با همدیگر آشنا شوند و مقرر گردید در نشست آتی شورای مرکزی در خصوص انتخاب دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصمیم گیری شود.

یازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین 6 شهریور برگزار شد که علاوه بر اصلاح اساسنامه و تصویب برنامه دوسالانه، انتخاب اعضاء شورای مرکزی در دستور نشست کنگره قرار داشت. تعداد کاندیداهای شواری مرکزی 56 نفر بودند که از بین آنها 21 نفر منتخب اعضاء اصلی و 7 نفر به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.

کد N491265