ایندیپندنت:

احتمال دیدار نخست وزیر انگلیس با رییس جمهوری ایران درنیویورک

کد N491218