خاورمیانه، ایران و ضرورت حمایت از دولت - سیدحسین مرعشی*

ایران,خاورمیانه,حسین مرعشی

نگاهی به جغرافیای آشوب زده خاورمیانه و شرایط حساس گذر کشور از پرونده پرمخاطره هسته ای می تواند همه علاقه مندان و دلسوزان کشور و نیز عقلای قوم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را به چند نکته مهم رهنمون گرداند.

نکته اول: سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال به خاطر امنیت حاکم بر کشور و فشردگی صفوف ملت به رغم وجود بسیاری از دلخوری های قومی، مذهبی و سیاسی است.به نظر من مسامحه ملی و نجابت ایرانی در کنار تدابیر نظام و خردورزی حکام کشور، سهم مهمی در امنیت فعلی را به خود اختصاص داده است.

نکته دوم: ضرورت تسریع در فاصله گرفتن از مخاطرات ناشی از پرونده هسته ای است. بحران عراق، شرایط ناپایدار در افغانستان، اوضاع بسیار پیچیده و نابسامان سوریه، ادامه بحران در اراضی اشغالی، اوضاع یمن، بحران در روابط روسیه و اروپا و... همه و همه هشدارهایی است که در این منطقه متشنج، ما باید کشور و نظام و مردمان را به حاشیه ای امن منتقل کنیم.

در منطقه ای چنین پرحادثه که هر روز ممکن است گروه های خلق الساعه ای چون داعش سر از خاک بیرون بیاورند نمی توان ایران بزرگ و تأثیرگذار را در حالت شبه بحران نگاه داشت.

نکته سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست جناب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان نماینده ملت ایران و بازوی پرتوان رهبری، مسوولیت سنگین و خطیر این امر مهم را شجاعانه بر دوش گرفته و بدیهی است این دولت بیش از هر زمان دیگر و بیش از هر دولت دیگر نیازمند حمایت همه جانبه است.

اختلاف نظر و سلیقه در اداره، اقتصاد، فرهنگ و سیاست که واقعیتی انکارناپذیر است به جای خود محفوظ ولی چه کسی می تواند منکر ضرورت حمایت از دولتی باشد که در حال گفت وگو با قدرت های مسلط جهان برای هدایت کشتی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به سواحل امن و آرامش است.

باید به دقت نظر، هوشمندی و زمان سنجی رهبری نظام افتخار کرد که در این مرحله حساس، خبرگان و همه سیاستمداران و مردم را به حمایت از دولت کریمه فرا خوانده اند. امید است دولت در پاسخ به این حمایت ها با جدیت و تلاشی مضاعف، ایران بزرگ و قهرمان را به ساحل آرامش برساند تا از یک سو در پرتو آن شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات مردم میسر و از سوی دیگر زمینه های تنش زدایی و ایجاد تفاهم با سایر کشورهای منطقه برای خاموش کردن آتش فتنه های بزرگی که به جان ملت های مسلمان افتاده است فراهم گردد.

*عضو مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

منبع: ایران 17/6/93
کد N491093