منابع عراقی :

الجعفری معاون اول رئیس جمهور و الشهرستانی وزیر خارجه عراق می شوند

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع سیاسی عراقی شب گذشته اعلام کرد ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی، معاون اول رئیس جمهور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع آگاه به المسله گفت ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی، معاون اول رئیس جمهور و حسین الشهرستانی وزیر خارجه خواهد شد.

این در حالی است که ائتلاف دولت قانون تاکید کرده است نوری المالکی در احترام به آرای مردمی که در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده است، معاونت ریاست جمهوری را پذیرفته است.

قرار است پارلمان عراق ساعت 20 به وقت محلی، برای دادن رای اعتماد به کابینه حیدر العبادی تشکیل جلسه دهد.

اسامی وزیران پیشنهادی دولت جدید عراق که در رسانه های عراق منتشر شده است، به این شرح است :

نخست وزیر : حیدر العبادی

معاونان نخست وزیر :

هادی العامری(ائتلاف ملی) این در حالی است که یک منبع فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر اعلام کرده است بهاء الاعرجی معاون اول خواهد شد.

صالح المطلک(اتحاد القوی الوطنیه)

هوشیار زیباری(ائتلاف کردستان عراق)

نامزدهای وزارتخانه های کلیدی و خدماتی وزارت کشور : جابر الجابری(اتحاد القوی الوطنیه)

وزارت خارجه : دو گزینه یعنی حسین الشهرستانی و ابراهیم الجعفری که هر دو از اعضای ائتلاف ملی هستند، مطرح است.هر چند برخی منابع عراقی، از قطعی شدن وزارت خارجه الشهرستانی و معاون اولی ابراهیم الجعفری برای ریاست جمهوری خبر داده اند، اما هنوز تکلیف این وزارتخانه نهایی نشده است.

وزارت دفاع : قاسم داوود( ائتلاف ملی)

وزارت نفت : عادل عبدالمهدی(ائتلاف ملی)

وزارت دارایی: روز نوری شاوس(ائتلاف کردستان عراق)

وزارت آموزش: محمد اقبال از اتحاد القوی الوطنیه

وزارت برنامه ریزی : سلمان الجمیلی(اتحاد القوی الوطنیه)

وزارت بهداشت : عدیله حمود

وزارت منابع آبی : جواد الشهیلی(ائتلاف ملی)

وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی : علی الادیب(ائتلاف ملی)

وزارت صنایع : نامعلوم

وزارت کشاورزی : نامعلوم

وزارت محیط زیست: قتیبه الجبوری: (ائتلاف القوی الوطنیه)

وزارت حمل و نقل : باقر جبر الزبیدی(ائتلاف ملی)

وزارت حقوق بشر :محمد شیاع السودانی(ائتلاف ملی)

وزارت جوانان و ورزش : عبدالحسین عبطان(ائتلاف ملی)

وزارت فرهنگ : میسون الدملوجی(ائتلاف القوی الوطنیه)

وزارت دادگستری : نامزد حزب الفضیله(ائتلاف ملی)

سرنوشت وزارتخانه های شهرداریها، تجارت، بازسازی و اسکان و مشاغل عمومی هنوز مشخص نشده است، همچنین نامزد تصدی معاون اول رئیس پارلمان عراق هم فعلا مشخص نشده است. حیدر العبادی مامور تشکیل دولت جدید عراق، قبلا معاون اول رئیس پارلمان بود.

  معاونان رئیس جمهور :

-معاون اول: نوری المالکی، البته برخی منابع ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی را نامزد تصدی این پست اعلام کرده اند.

-معاون دوم :اسامه النجیفی

- معاون سوم: ایاد علاوی