وائل الحلقی:

امنیت و بازسازی از اولویتهای دولت جدید سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر سوریه اعلام کرد که تحقق ثبات و امنیت و توسعه و بازسازی زیرساختها از اولویتهای دولت جدید این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "وائل الحلقی" نخست وزیر سوریه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که اولویتهای اصلی دولت جدید بازگرداندن امنیت و تحقق ثبات در سویه از طریق ادامه مبارزه با تروریسم است.

وی همچنین اعلام کرد که بازسازی زیرساختها و توسعه همه جانبه سوریه از دیگر اولویتهای اصلی دولت جدید است.

حلقی گفت: دولت جدید تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم سوریه و تامین مطالبات آنها به کار خواهد بست.

نخست وزیر سوریه بر تلاش دولت بر تقویت اقداماتی که پیش از این در راستای آشتی ملی در مناطق مختلف سوریه انجام می شد تاکید کرد.

وی مبارزه با فساد مالی و اداری را از دیگر اولویتهای دولت جدید سوریه خواند.شایان ذکر است دولت جدید سوریه نهم شهریور ماه جاری سوگند یاد کرد.