منادی در گفتگو با مهر:

هیچ طرح استیضاحی از سوی نمایندگان به هیات رئیسه ارائه نشده است

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای رسانه های اصلاح طلب مبنی بر تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیران گفت: هیچ طرح استیضاحی از سوی نمایندگان به هیات رئیسه ارائه نشده است

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه هیچ طرح استیضاحی از سوی نمایندگان به هیات رئیسه ارائه نشده است گفت: بنای نمایندگان و مجلس بر تعامل با دولت و وزیران است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: چندی پیش نمایندگان استیضاح یکی از وزیران را به دلیل مطالبات منطقه ای پیگیری می کردند که هیات رئیسه برای بررسی موضوع جلسات مشترکی میان طراحان استیضاح و وزیر مربوطه برگزار کرد.

منادی گفت: این جلسات و توضیحات وزیر موجب شد نمایندگان متقاعد شوند که مشکلات حوزه های انتخابیه تقصیر وزیر نیست و منشاء دیگری دارد. حل این موضوع نمایانگر تاثیر تعامل وزیران و نمایندگان برای حل مشکلات است.