غجرهای اردن چه کسانی هستند؟

تسنیم نوشت:

غجرها شهروندانی اردنی الاصل هستند آنها ترجیح می دهند به دور از زندگی شهری و مدرن روزگار بگذرانند.
به گزارش شبکه خبری المیادین، غجر‌های اردن را می توان دید که در همه جا حضور دارند و چادر نصب می کنند و به رنگ های مختلفی بر روی زمین مستقر می شوند، آدرس آنها همین رنگ های مختلف است و هویتشان هم این چادرهای پلاستیکی رنگ و رو رفته و کهنه است که می نگرید، 70 هزار نفر جمعیت آنها است این رقم براساس آخرین آمارهای صورت گرفته به دست آمده است آنها از شهر و تمدن گریزان هستند و هرگز حاضر نیستند بخشی از جامعه متمدن باشند.

زبان و گویش عربی آنها بسیار سنگین است، در اینجا زمان شما را با تمام جزئیاتش به عقب باز می گرداند به گذشته ای بسیار دور باز می گردید، برق در اینجا نشان رفاه است و آب را باید با مشقت فراوانی به دست آورد.

یکی از این اهالی در این باره توضیح داد: ما از دیرباز است که به این صورت زندگی می کنیم در گذشته ای که در دهه سی از قرن گذشته است ما شناسنامه و گذرنامه اردنی داریم، ما حتی خدمت نظام وظیفه عمومی را هم انجام داده‌ایم.

یکی دیگر از اهالی در این رابطه گفت: ما هم منزل می خواهیم هم آب می خواهیم و هم برق می خواهیم و پارلمان ها یکی پس از دیگری آمدند و وعده دادند به هیچ وعده ای عمل نکردند حتی گفتیم برای ما خانه های اجاره بسازید باز هم چنین نکردند، همه سخنانشان دروغ بود.

اما باید در این رابطه گفت که مشکل غجرها این است که به گفته متخصصان آنها می خواهند به این شیوه زندگی خود را بگذرانند، البته برخی هم حضور آنها را خطری در جغرافیای سیاسی و حالتی بد برای تمدن جامعه می دانند، آنها عموماً به یک باره در شهرها دیده می شوند و به یک باره هم اقدام به اشغالی اراضی بایر و دولتی می کنند تا این که کسی بیاید و آنها را از این اراضی در شهرها بیرون براند.

یک کارشناس دولتی در این باره می گوید: آیا شما می پذیرید در مسیرهای بسیار مهم مثلا ً در مسیر فرودگاه و در  مسیرهای بین المللی با چنین پدیده ای روبه رو شوید نه شما که حتی شهروندان اردنی هم نمی خواهند کشورشان به این صورت به دیگران به جهان معرفی شود، پاسخ شهروندان اردنی به این مساله مخالفت بود، ببینید شما باید بدانید که تمام اراضی اردن اراضی در مالکیت مردم است و حتما ً کسی اجازه نمی دهد اراضی خود را در اشغال این بخش از جامعه ببیند، آیا خود شما اجازه می دهی نه به عنوان شهروند اردنی بلکه به عنوان یک انسانی غیر اردنی کسی بر روی زمین های تو چادر نصب کند و زمین تو را غصب کند؟.

برخی از افراد از دولت اردن می خواهند تا به این بخش از جامعه اردن توجه شود و رسیدگی به حال و روز آنها صورت گیرد، آنها می خواهند اوضاع زندگی این مردم بهبود یابد و شرایط زندگی آنها از این که هست بهتر شود، تا از ادامه زندگی غجرها به این صورت جلوگیری شود.

حمد ابوخلیل مورخ و تحلیل گر مسائل اجتماعی در این باره گفت: بخشی از غجرها این شیوه زندگی آنهاست، این شیوه زندگی نیازمند صرف زمانی طولانی برای تغییر در این شیوه است، این مساله با یک تصمیم دولتی یا فرمان دولتی صورت نمی گیرد، اصلاح این وضع نیازمند این است که باید به مرور زمان برنامه ای در این باره وضع شود، باید از نظر اقتصادی و اجتماعی از این افراد حمایت شود.

در جهانی خاص و ویژه زندگی می کنند، جهانی که اجازه ورود به هرکس غریبه ای به آن داده نمی شود، و فرزندان خود را هم از خروج از این جامعه غجری منع می کنند، آنها از دولت می خواهند به وضعشان رسیدگی شود ولی پاسخی که دریافت می شود این است که آنها خود نمی خواهند از این اوضاع راحت شوند.

تنها زیان دیدگان اصلی از این اوضاع کودکان این غجری ها هستند که چشمان خود را در این جامعه می گشایند و نمی دانند گناهشان در این باره چه بوده است.

52261

کد N490453