میرلوحی: خبر درگذشت آیت الله مهدوی کنی کذب است

کد N490334