هاآرتص گزارش داد:

ایجاد خطوط هوایی مستقیم میان اسرائیل و عربستان

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه اسرائیلی از ایجاد یک خط هوایی مستقیم میان عربستان و تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی هاآرتص، اعلام کرد که اسرائیل در حال فراهم سازی شرایط برای راه اندازی خطوط هوایی مستقیم میان عربستان و اراضی اشغالی است.

البته این رسانه اسرائیلی ادعا کرده است که اقدام با هدف انتقال حجاج (فلسطینیهای 48) به عربستان که تابعیت اسرائیلی دارند، صورت می گیرد.

این منبع همچنین اعلام کرد که 23 سپتامبر اولین سفر هوایی مستقیم از فرودگاه بن گوریون تل آویو به عربستان انجام می شود.