روزنامه رسالت،محوریت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت برای وحدت اصولگرایان را زیرسوال برد/مصباح هم هست

روزنامه رسالت در سرمقاله خودبا اشاره به اینکه جریان اصولگرایی باید خود را بازتعریف کند نوشت:

اصولگرايان بايد يك بار ديگر نسبت خود را با روحانيت اصيل و پيشرو تعريف كنند، اين نسبت در گذشته در ارتباط با جامعتين تعريف مي‌شد و از اين جهت اضلاع اصولگرايي، خود را مستغني از ارتباط با ديگر تشكل‌ها و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي در اين وادي مي‌ديدند.

واقعيت اين است كه امروز روحانيت در دو تشكل سياسي جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم خلاصه نمي‌شود. گستره روحانيت حداقل 7 جريان نيرومند، اصيل و فعال را در برمي‌گيرد، كه در زير به آن اشاره مي‌شود:

1-...

2-...

3-...

4-...

5-...

6-...

7-امروزه ده‌ها موسسه تحقيقاتي در تهران، قم، مشهد، اصفهان و شهرهاي بزرگ كشور در كنار حوزه‌هاي علميه فعال هستند. هزاران تحقيق علمي در ابعاد گوناگون از اين موسسات به بازار انديشه مي‌آيد. صدها استاد و محقق در اين موسسات مشغول تحقيق هستند. يكي از اين موسسات، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به رياست فقيه، فيلسوف و حكيم بزرگوار، آيت‌الله مصباح يزدي است. نقش وي و همراهان روحاني او در فضاي سياسي كشور بويژه در مقابله با فتنه و فتنه‌گران، در كنار ديگر جريان‌هاي روحاني و جريان‌هاي اصولگرا، برجسته و قابل اعتناست.

[span] [span]17302

کد N490097