وزیرخارجه لبنان: ریشه کنی داعش به جنگ تمام عیار اندیشه ای تا نظامی نیاز دارد

وزیر خارجه لبنان,اتحادیه عرب,داعش

بیروت - ایرنا - « جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد که برای مبارزه با گروه های تروریستی تکفیری از جمله داعش و ریشه کنی آن همه باید مسئولیت خود را تحمل کنند و به یک جنگ تمام عیار اندیشه ای ،دینی ، سیاسی، دیپلماتیک ،رسانه ای ،مالی ،امنیتی و نظامی نیاز داریم.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان ، جبران باسیل روز یکشنبه و بعد از دیدار با« احمد الطیب» شیخ الازهر در قاهره اظهارداشت:داعش خود بخود خلق نشده و محصول یک اندیشه تکفیری حمایت شده با پول، سلاح و سیاست است.

وی تاکید کرد که همه کشورهای عربی بدون استثناء باید در جنگ علیه داعش شرکت کنند، زیرا آنچه درلیبی اتفاق می افتد بر لبنان تاثیر می گذارد و مصر هم از تحولات لبنان تاثیر می پذیرد.

وزیر خارجه لبنان و شیخ الازهر درباره خطر گروه های تروریستی تکفیری مانند داعش و ضرورت مقابله با آنها واهمیت گفت وگو و همزیستی ادیان و تمدن های مختلف تبادل نظر کردند.

باسیل گفت:درلبنان، موجودیت مسلمانان و مسیحییان در خطر است و ارزش های انسانی تهدید می شود، پس باید با عامل این خطر و تهدید یعنی گروه های تروریستی تکفیری و در راس آنها داعش مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه « جهان عرب با خطر نابودی و فروپاشی مواجه است»، افزود: امیدواریم که مصوبات شورای وزیران خارجه عرب یک مرحله جدید از همکاری مشترک ، جدی و موثر عربی را در جنگ اعلام شده علیه داعش پایه گذاری کند.

وزیر خارجه لبنان ، کشورش را سرزمین گفت وگوها و همزیستی ادیان خواند و برنقش اساسی الازهر ومرجعیت شیعه و مسیحیت و همه ادیان برای مقابله با گروه تروریستی تکفیری داعش تاکید کرد.

باسیل تصریح کرد: لبنان در جنگ علیه داعش با تقدیم شهدای نظامی و غیرنظامی بهای سنگینی می پردازد و بر همین اساس به کمک همه نیاز دارد.

وی درجریان سفر به مصر در یکصد وچهل ودومین اجلاس شورای وزیران خارجه عرب که در مقر اتحادیه عرب در قاهره و به ریاست وزیر امور خارجه موریتانی برگزار شد، شرکت کرد.

وزیر خارجه لبنان در این اجلاس پیشنهاد کرد که « اعلامیه جنگ جهان عرب علیه داعش» به تصویب اتحادیه عرب برسد.

خاورم ** 1324
کد N489946