رهبر حزب کارگر انگلیس خطاب به اسکاتلندی ها:

اگر مرز نمی خواهید به ماندن با انگلیس رای دهید

آمریکا اروپا

رهبر حزب کارگر انگلیس گفت رای مردم اسکاتلند به استقلال موجب اعزام نیروهای گشتی به مرزهای دو کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر انگلیس هشدار داد در صورت رای آری مردم اسکاتلند به استقلال از انگلیس لندن نیروهای گشت زنی به مرزهای دو کشور اعزام خواهد کرد.

میلیبند روز یکشنبه به روزنامه میل اسکاتلند گفت:اگر شما مرز را نمی خواهید، پس به متحد ماندن با انگلیس رای دهید.

نظرسنجی منتشر شده در روز یکشنبه در روزنامه تایمز نشان می دهد 51 درصد مردم اسکاتلند  حامی استقلال اسکاتلند از انگلستان و 49 درصد مخالف آن هستند.

11 روز دیگر یعنی در 18 سپتامبر (27 شهریور) مردم اسکاتلند برای تصمیم گیری درباره استقلال از انگلستان پای صندوق رای خواهند رفت.