هنری کسینجر:

آمریکا باید حمله گسترده ای علیه داعش انجام دهد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه اسبق آمریکا ضمن انتقاد از سیاستهای باراک اوباما در قبال گروهک داعش خواستار حمله گسترده به این گروهک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فقط تماشاگر حوادث خاورمیانه است اقدامی عملی علیه داعش باید انجام شود.

وی افزود: نباید تعلل شود و این که با آنها در سوریه مقابله شود یا خیر.آمریکا باید حمله گسترده ای را علیه داعش انجام دهد.

وزیر خارجه اسبق آمریکا بیان کرد: آنچه گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام انجام می دهد اهانت به ارزشها و جامعه ما است و نیازمند واکنش قوی و کوبنده است.نباید در این باره تعلل شود.