چین: استرالیا نمی تواند نزدیک ترین دوست ما باشد

آسیا اقیانوسیه

وزیر خارجه چین گفت در حال حاضر ممکن نیست که استرالیا نزدیکترین دوست ما باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد، وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از استرالیا است بطور ماهرانه و زیرکانه ای به دولت استرالیا تاخت.

ونگ یی در سیدنی گفت: در حال حاضر ما نمی توانیم نزدیکترین دوست استرالیا باشیم.

به نوشته این رسانه استرالیایی این اظهار نظر وزیر خارجه چین اشاره ای ظریف با اظهارات خارج از قاعده تونی ابوت نخست وزیر استرالیا داشت که با نقض مقررات اقدام به سطح بندی روابط استرالیا با دیگر کشورها کرده و گفت: ژاپن بهترین دوست ما در آسیا است.


وزیر خارجه چین در عین حال با تقدیر از استرالیا از این کشور خواست تا مثل پلی بین شرق و غرب عمل کند.