برپایی چادرهای جدید از سوی حوثی ها در صنعا

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از تحرکات جدید حوثی ها و نصب چادرهای جدید از سوی آنها در پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه یمنی از برپایی چادرهای جدید از سوی حوثی ها در نزدیکی وزارتخانه های کشور، برق و ارتباطات در صنعا خبر دادند.

به گفته این منابع حوثی ها همچنین جاده فرودگاه را در شمال پایتخت یمن بستند.

شایان ذکر است که عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن در دیدار با برخی شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی استان‌های مختلف این کشور طرح قبایل یمن را که با موافقت گروه حوثی‌ مطرح شده بود، رد کرده و گفته بود: اینکه حوثی‌ها سلاح به دست گرفته و در چادرهای تحصن و خیابان‌ها تجمع می‌کنند، نقض آشکار محسوب می‌شود. برخی خواهان برقراری امنیت و ثبات و خروج از بحران در صنعا نیستند و تنها می‌خواهند مثل دمشق، بغداد و لیبی آتش درگیری و خشونت را در یمن بیافروزند. ما همواره خواهان صلح و امنیت در کشور و دور کردن کشور از جنگ و درگیری و اختلافات هستیم. همگان باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. صنعا پایتخت تمامی یمنی‌هاست و پایتخت وحدت و دموکراسی و حفظ ثبات و امنیت است. لطمه زدن به امنیت و ثبات کشور، اقدامی است که همگان باید مسئولیت خود را در مقابل آن بپذیرند.