بخشایش: «خانه احزاب» مربوط به کشورهای دیکتاتوری است و در ایران نیازی به آن نیست

احزاب سیاسی,کمیسیون ماده 10 احزاب

نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب می گوید« خانه احزاب» در کشورهای دیکتاتوری که همه یک حرف می زنند فعالیت دارد و نیازی به آن در کشور نیست.

احمد بخشایش نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی خانه احزاب، گفت: آنچه در این خصوص بیان می کنم نظراتم به عنوان یک استاد علوم سیاسی و ارتباطی به نظر کمیسیون ندارد. معتقدم به سه دلیل خانه احزاب در ایران نباید شکل بگیرد چرا که این مجموعه ها برای کشورهای جهان شرق و نظام دیکتاتور مابانه است که می خواهند احزاب را کنترل کنند و مایل نیستند تکثر در نظام سیاسی کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در این کشورها جایگاهی به عنوان خانه احزاب نقش هماهنگی بین احزاب را بازی می کند تا در افکار عمومی به صورت سیستمی عمل کنند، ادامه داد: ولی در کشور ما که احزاب به نحوی فعالیت های مستقلی دارند، خانه احزاب نیاز نیست.

بخشایش دومین دلیل برای نیاز نداشتن به خانه احزاب در ایران را تعریف نشدن جایگاه آن در قانون احزاب دانست و گفت: خانه احزاب یک حرکت صنفی است که باید احزاب هزینه های آن را بپردازند، اما در قانون احزاب مشخص نشده است که هزینه های این خانه از کجا باید تامین می شود.بنابراین وقتی احزاب هزینه ای نمی پردازند، این خانه مجبور است در وزارت کشور شکل بگیردکه این امر با فلسفه این تشکل به عنوان یک نهاد مدنی مغایرت دارد.

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده10 احزاب، سومین دلیل برای شکل نگرفتن خانه احزاب را عدم نیاز احزاب بزرگ بدان دانست و اظهار داشت:احزاب بزرگ معمولا تریبون دارند و نیازی ندارند از طریق خانه احزاب به تریبون دست پیدا کنند. این احزاب کوچک هستند که دوست دارند تریبونی پیدا کنند و از طریق خانه احزاب حرف خودشان را به جامعه منتقل کنند.

وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر همه این مبانی در حال حاضر احزاب خودشان در این زمینه اختلاف نظر دارند. در 10 سال قبل که دوره هیات امناء خانه احزاب تمام شد، آنها دیگر نتوانستند هیات امناء جدیدی انتخاب کنند. ضمن اینکه از ابتدا هم بنای آن اشتباه گذاشته شد.
بخشایش د ر پاسخ به این پرسش که چرایی تعطیلی نشست های این کمیسیون در 5 ماه گذشته چیست، گفت:از آنجا که وزارت کشور معاون سیاسی ندارد، این نشست ها برگزار نشده است. البته در 2 مورد قرار بود در دفتر وزیر این جلسات برگزار شود که به دلیل پر مشغله بودن وزیر کشور، جلسات لغو شد.

وی در پاسخ به این پرسش که مطرح شدن نام یک تشکل تازه تاسیس قبل از تصویب در کمیسیون ماده احزاب چه حکمی دارد، خاطر نشان کرد: مسیر قانونی این است که مجموعه های سیاسی جدید باید درخواست مجوز بکنند و این تبلیغات قبل از صدور مجوز برای جا انداختن خود در افکار عمومی است ، اما نمی شود گفت این رفتار قانونی است یا غیر قانونی.

/212 27

کد N489660