جلیلی به مهر خبر داد:

جلسات فشرده نمایندگان برای بررسی لایحه خروج از رکود

مجلس

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موادی از لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: نمایندگان ماده ای را به تصویب رساندند که در صورت موافقت نهایی مجلس خوراک پتروشیمی های تازه تاسیس و و یا در حال توسعه با تخفیف خوراک پتروشیمی دریافت می کنند.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون مشترک در مشهد مقدس گفت: در این جلسات که به صورت فشرده در دو نوبت 4 ساعته صبح و بعد از ظهر تشکیل می شود اکثریت اعضای کمیسیون مشترک ،نمایندگانی از دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها حضور دارند تا بتوانیم در ایام تعطیلات مجلس بررسی های اولیه دو لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به پایان رسانده و پس از تعطیلات در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دهیم.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسات اخیر موادی از لایحه تنظیم مقررات مالی دولت در مورد رابطه مالی دولت و وزارت نفت را که در بودجه سالانه بررسی می شود به تصویب رسانیدم تا در صورت موافقت نهایی مجلس به صورت قانون دائمی در آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ماده ای را به تصویب رساندند که در صورت موافقت نهایی مجلس پتروشیمی های تازه تاسیس و یا در حال توسعه با تخفیف خوراک پتروشیمی دریافت می کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه های بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبر داد.

به گزارش مهر لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ که با عنوان خروج غیرتورمی از رکودˈ شناخته می شود 26 مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.

هرچند مجلس شورای اسلامی تا 29 شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات دوم تابستانی خود به سر می برند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ و لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند.