هاآرتص خبر داد:

پیشنهاد اسرائیل برای استقرار نیروهای بین المللی در غزه

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه چاپ رژیم صهیونیستی از پیشنهاد این رژیم مبنی بر استقرار نیروهای بین المللی در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی، وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل سندی محرمانه را در اختیار کابینه امنیتی این رژیم قرار داد که به موجب آن پیشنهاد می کند نیروهای بین المللی در نوارغزه مستقر شوند تا عملیات نظارت بر بازسازی این منطقه را برعهده داشته باشند.

ماموریت این نیروها نظارت بر بازسازی نوارغزه و جلوگیری از تجهیز تسلیحاتی جنبش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطین خواهد بود. در این سند قید شده است که استقرار این نیروها در نوارغزه در راستای منافع رژیم صهیونیستی خواهد بود.

در این سند قید شده است که نیروهای بین المللی باید مسلح باشند و دارای اختیارات اجرایی باشند تا بتوانند در برابر تهدیدات گروه های مقاومت فلسطین مقابله کنند و همچنین مانع از ارسال سلاح به نوارغزه شوند.