نماینده ائتلاف دولت قانون:

طی ساعات آینده کابینه عراق معرفی خواهد شد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به اینکه جلسه فردا آخرین روز برای دادن رای اعتماد به کابینه العبادی است از معرفی کابینه ظرف ساعات آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، خالد الاسدی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون گفت: فردا آخرین روز برای دادن رای اعتماد به کابینه حیدرالعبادی است.

وی افزود: طی ساعات آینده شاهد معرفی کابینه جدید خواهیم بود.

شایان ذکر است که برخی از شخصیت های عراقی طی روزهای گذشته از قریب الوقوع بودن کابینه خبر داده اند اما هنوز برخی اختلافات درباره پستهای وزارتی میان گروههای سیاسی وجود دارد.