سازمان ملل متحد:

بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر در عراق آواره شده اند

آفریقا و خاورمیانه

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر در عراق آواره شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، هیئت سازمان ملل متحد در عراق امروز در گزارشی اعلام کرد که خشونت ها در عراق آوارگی بیش از یک میلیون و 800 هزار شهروند عراقی را در پی داشته است.

در این گزارش آمده است: این افراد از ژانویه 2014 تاکنون آواره شده اند و نیمی از آنها را کودکان تشکیل می دهند.

در ادامه گزارش گفته شده است: این افراد به دلیل نداشتن مامن و سرپناه در معرض خطر قرار دارند و نیازمند کمک های انسانی و حمایت در بیش از هزار و 500 نقطه در عراق هستند. آوارگان عراقی در شرایط بسیار دشواری به سر می برند.

سازمان ملل متحد در پایان اعلام کرد که اتحاد ملت عراق و تشکیل دولت فراگیر و ملی دولتی که تمامی طیف های عراقی در آن مشارکت داشته باشند زمینه کمک رسانی فوری به نیازمندان عراقی را فراهم خواهد کرد.