10 کارگر ساختمان سازی در استانبول کشته شدند

کد N488464